Architecture / projects / Eek en Dekkers (Piet Hein Eek architecture) studio