Architecture / projects / Eek, Piet Hein / Bakkerswinkels

Bakkerswinkel Amsterdam Centrum (new)

Bakkerswinkel Amsterdam Centrum

Bakkerswinkel Amsterdam West

Bakkerswinkel Amsterdam Zuid (new)

Bakkerswinkel Amsterdam Zuid

Bakkerswinkel Den Haag

Bakkerswinkel Rotterdam Centrum

Bakkerswinkel Rotterdam Kralingen

Bakkerswinkel Utrecht new

Bakkerswinkel Utrecht

Bakkerswinkel Zoetermeer